[column size="1/5" center="no" class=""]

Wybierz Kurs

[/column] [column size="4/5" center="no" class=""]

PPW - Płetwonurek Poszukiwacz Wydobywca

kurs płetwonurek wydobywca PPW

płetwonurek wydobywca poszukiwacz

Według polskiego prawa do wykonywania prac podwodnych i pobierania za to wynagrodzenia trzeba posiadać uprawnienia nurka zawodowego. Prace takie musi nadzorować kierownik prac podwodnych i ogólnie jest to skomplikowane i drogie przedsięwzięcie. A co zrobić kiedy na przykład źle zabezpieczony silnik na żaglówce wpadnie do wody ? Albo kiedy z pomostu wpadną wam okulary w pamiątkowych oprawkach po babci ? (tak, mieliśmy taką prośbę :P)

I tutaj właśnie przydają się umiejętności zdobyte podczas kursu na płetwonurka poszukiwacza wydobywce PPW KDP/CMASU. Uczestnik tego kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne prowadzenia poszukiwań pod wodą oraz wydobycia małych przedmiotów. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił wybrać i skonfigurować sprzęt, zaplanować i wykonać nurkowanie stosując metody poszukiwawcze oraz wydobyć spod wody małe przedmioty, wykonać podstawowe czynności konserwacyjne użytego sprzętu po nurkowaniu oraz stosować procedury bezpieczeństwa. Właśnie te procedury bezpieczeństwa są bardzo ważną sprawą. Podczas poszukiwania skupiamy się na zadaniu i łatwo popełniamy kardynalne błędy (np. długi czas przebywania na sporej głębokości). Podczas samego wydobywania może dojść do różnych, potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.

Na sam koniec udzielimy wam jednej bardzo ważnej porady: Nigdy, ale to nigdy nie wydobywaj niczego za pomocą swojego osobistego źródła wyporu czyli: BCD lub inaczej KRW !!!! Może to prowadzić do bardzo wielu niebezpiecznych sytuacji dla twojego życia lub zdrowia.

 

Warunki uczestnictwa w kursie

 • ukończone 15 lat
 • posiadanie certyfikatu Płetwonurka Eksploratora KDP/CMAS (PE) lub certyfikatu innej organizacji,
  uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 30 m
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich
 • orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania (nie starsze niż 1 rok) lub oświadczenie medyczne KDP/CMAS.

Przebieg szkolenia

Podczas kurs na płetwonurka PPW KDP/CMAS odbędzie się 5 godzin zajęć teoretycznych oraz 6 godzin zajęć praktycznych. Cały kurs trwa minimum  1 dzień szkoleniowy. Podczas kursu wykonacie minimum 2 nurkowania bezdekompresyjne w wodach otwartych.  Łącznie spędzicie pod pod wodą przynajmniej 60 minut.  Cały kurs należ zakończyć w okresie nie dłuższym  niż 2 miesiące.

Wykłady

 • Spotkanie organizacyjne i warunki wstępne
 • Wybrane metody poszukiwawcze
 • Zastosowanie lin przy prowadzeniu poszukiwań i wydobyciu
  zatopionego przedmiotu
 • Wydobywanie zatopionych przedmiotów – sprzęt i zasady
  bezpieczeństwa
 • Sprawdzian wiedzy teoretycznej i zakończenie kursu

Zajęcia Praktyczne

 • Zajęcia powierzchniowe
 • Poszukiwanie podwodne z zastosowaniem kompasu i kołowrotka – głębokość do 20 m.
 • Wydobycie zatopionego przedmiotu z głębokości do 20 m

Uprawnienia

Po kursie płetwonurek otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP, certyfikat Płetwonurka Poszukiwacza‑Wydobywcy PPW KDP/CMAS

Dokładne informacje na temat szkolenia znajdą państwo w książeczce szkoleń technicznych. Wystarczy kliknąć w poniższy guzik:

Read more

Cena kursu

350 zł

Jest to cena z wszystkim opłatami. Cena kursu zawiera koszt niezbędnego sprzętu dla kursanta i instruktora. Do ceny końcowej kursu nurkowania należy dodać zrzutkę za paliwo (instruktor też się dorzuca :P) oraz wejścia na bazy nurkowe ew. basen najczęściej około 30 zł za dzień.

Przydatne linki

Poniżej mogą Państwo sprawdzić ceny wszystkich kursów nurkowania, które oferujemy, jak również cennik wypożyczenia sprzętu nurkowego. Przypominamy, że na czas kursu zapewniamy cały niezbędny sprzęt.

Read more Read more