[column size="1/5" center="no" class=""]

Wybierz Kurs

[/column] [column size="4/5" center="no" class=""]

P3 - Płetwonurek przewodnik

Płetwonurek w twinie

Tak powinien wyglądać kursant P3 😉

Słynne 3 gwiazdki CMAS. Jeżeli od początku szkoliłeś się w systemie KDP/CMAS, to wiesz już, że Płetwonurek P3 to najwyższa jakość wyszkolenia. Lata nurkowań i dużo wytrwałości, do tego wiele pobocznych kursów i 10 nurkowań. Ten stopień to prawdziwy powód do dumy - nie każdemu wystarcza samozaparcia, aby tu dobrnąć. Następnym stopniem jest instruktor nurkowania.

Kurs ten jest dość czasochłonny, ze względu na konieczność prowadzenia grup płetwonurków. Ciężko czasem taką grupę zebrać 😛 Dlatego każdorazowo uzgadniamy zasady i terminy kursu P3. Każdy przystępujący do tego kursu powinien posiadać swój prywatny suchy skafander oraz twina/sidemount oraz komplet pozostałego sprzętu.

Ważną sprawą jest możliwość nurkowania dekompresyjnego z wykorzystaniem plecowego czynnika oddechowego (powietrza) do dekompresji. Czyli mówiąc po ludzku można nurkować dekompresyjnie 🙂 bez butli bocznych.

Uczestnik tego kursu nurkowania zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające nurkowanie do głębokości 50 m z wykorzystaniem powietrza, prowadzenia grupy płetwonurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień oraz asystowanie instruktorowi w wybranych aspektach procesu nauczania płetwonurkowania.

Warunki uczestnictwa w kursie

 • ukończone 18 lat
 • posiadanie stopnia Płetwonurka P2 KDP/CMAS lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych lub równorzędnych stopni innych organizacji z zakresu:
  • nurkowania z użyciem nitroksu (PN1)
  • nurkowania w suchym skafandrze (PSS)
  • nurkowania w zestawie butlowym (PZB) lub w konfi guracji bocznej (PKB),
  • posiadanie tytułu lekarza medycyny, ratownika medycznego lub ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej w rozumieniu ustawy o KSRM albo ukończenie części medycznej kursu w jednym
  z poniższych wariantów:
  a. patofizjologia i pierwsza pomoc - we wskazanym przez KDP Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej
  b. BLS DAN, OFA DAN,
  c. patofizjologia i pierwsza pomoc – SL KDP
 • zalogowane 40 nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia P2 KDP/CMAS w tym przynajmniej 10 w przedziale głębokości 30–40 m
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.

Przebieg szkolenia

Podczas kursu na płetwonurka P3 KDP/CMAS zajęcia teoretyczne (19 godzin) oraz zajęcia praktyczne (35 godzin) należy przeprowadzić w trakcie minimum 7 dni szkoleniowych. Minimum 10 nurkowań o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 360 min. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Wykłady

 • Spotkanie organizacyjne i warunki wstępne
 • Prawne aspekty nurkowania w Polsce i na świecie
 • Odpowiedzialność prawna kierownika nurkowania
 • Ubezpieczenia w nurkowaniu
 • Kierowanie grupą osób oraz kierowanie zespołem płetwonurków
 • Organizacja wyjazdów nurkowych
 • Obsługa małej łodzi
 • Wyposażenie płetwonurka P3 i bieżące naprawy sprzętu
 • Nurkowania nietypowe w praktyce przewodnika nurkowego
 • Ratownictwo nurkowe. Stres i wczesne rozpoznawanie zagrożenia - seminarium
 • Ratownictwo nurkowe. Plan alarmowy - seminarium
 • Ratownictwo nurkowe. Zarządzanie akcją ratunkową na powierzchni  -seminarium
 • Choroba dekompresyjna, a uraz ciśnieniowy płuc. Podobieństwa i różnice -seminarium 1
 • Sprawdzian wiedzy teoretycznej i zakończenie kursu

Zajęcia Praktyczne

 • Nurkowanie sprawdzające
 • Sprawdzian przygotowania fizycznego
 • Bieżące naprawy i konserwacja sprzętu nurkowego
 • Obsługa małej łodzi
 • Kierowanie zespołem płetwonurków z realizacją zadanych scenariuszy
 • Ratownictwo podwodne - wypłynięcie z partnerem z głębokości 40 m do 5 m przy wykorzystaniu zapasowego źródła powietrza (kursant P3 – ratownik)
 • Ratownictwo podwodne - wydobycie nieprzytomnego płetwonurka z 40 m do 5m na kamizelce ratowniczo - wypornościowej ratowanego
 • Ratownictwo powierzchniowe – zarządzanie akcją ratowniczą
 • Nurkowanie głębokie (50 m) z instruktorem (prowadzi instruktor)
 • Nurkowanie głębokie (50 m) z instruktorem (prowadzi kursant)
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie nurkowania nocnego

Uprawnienia

Płetwonurek KDP/CMAS*** P3 ma prawo:

 • organizować i prowadzić wyjazdy nurkowe w kraju i za granicą
 • nurkować dekompresynie (bez zmiany gazu) do głębokości 50 m z wykorzystaniem powietrza jako gazu dennego z partnerem o kwalifikacjach przynajmniej PGP KDP/CMAS  lub P3 KDP/CMAS
 • kierować pod wodą zespołem płetwonurków mających stopnie P1 KDP/CMAS, P2 KDP/CMAS, P3 KDP/CMAS (lub równoważne kwalifikacje innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości
 • uczestniczyć w procesie szkoleniowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora, tj.
  a. nadzorować na powierzchni poprawność oraz kolejność przygotowywania się kursantów do nurkowania,
  b. sprawdzać poprawność montażu oraz kontrolować działanie sprzętu nurkowego kursantów przed ich wejściem do wody,
  c. dokonywać niezbędnych napraw w sprzęcie nurkowym na miejscu nurkowania,
  d. uczestniczyć wraz z instruktorem w demonstracji technik nurkowych pod wodą w charakterze pozoranta,
  e. zabezpieczać ratowniczo na powierzchni miejsce realizacji kursu nurkowego.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz międzynarodowy certyfikat P3 KDP/CMAS.

Dokładne informacje na temat szkolenia znajdą państwo w książeczce szkolenia podstawowego. Wystarczy kliknąć w poniższy guzik:

Read more

Cena kursu

1500 zł

Jest to cena z wszystkim opłatami.  Do ceny końcowej kursu nurkowania należy dodać zrzutkę za paliwo (instruktor też się dorzuca :P) oraz wejścia na bazy nurkowe ew. basen najczęściej około 30 zł za dzień.

Przydatne linki

Poniżej mogą Państwo sprawdzić ceny wszystkich kursów nurkowania, które oferujemy, jak również cennik wypożyczenia sprzętu nurkowego. Przypominamy, że na czas kursu zapewniamy cały niezbędny sprzęt.

Read more Read more