Polityka Prywatności

Załącznik I – Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna, została wprowadzona dla zapewnienia bezpieczeństwa i zorganizowanego
przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu zgodnie z wymogami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: RODO),
a także dla spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z ww. rozporządzenia.
Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane za Jego zgodą wyrażoną w procesie rejestracji w
serwisie. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne jednak odmowa wiąże się z brakiem
możliwości korzystania z produktów i usług oferowanych w za pośrednictwem Serwisu.
Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu jest Artur Lipko prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą „Scuba Dive Services Artur Lipko”, z siedzibą w Żywcu ul.
Południowa nr 19 lok 10, kod pocztowy 34-300, NIP 5381722602.

Cele Przetwarzania:

-rejestracja w Serwisie
-zawarcie umowy
-dokonanie płatności
-dostawa zamówionego towaru
-korzystanie przez konsumenta z wszelkich jego uprawnień
W razie wyrażenia zgody przez użytkownika jego dane będą również przetwarzane przez
administratora danych w celach marketingowych związanych z wysyłaniem informacji i ofert
dotyczących produktów i usług oferowanych przez „Scuva Dive Services Artur Lipko”.
Rodzaj Przetwarzanych Danych osobowych niezbędnych do:
1.Zalogowanie w serwisie
-Imię i Nazwisko
-adres e-mail
-adres dostawy
-numer telefonu
2.Dane podawane opcjonalnie wymagane do wystawienia faktury
-data urodzenia
-NIP

Prawa Użytkownika

1.W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania swojej zgody. Żądanie
może dotyczyć zarówno poszczególnych celów przetwarzania jak i wszystkich celów
przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje usunięcie
konta użytkownika. Wycofanie zgody nie wpływa na dotychczas dokonane czynności.
2.W każdej chwili Użytkownik może żądać usunięcia swoich danych. Usunięcie danych nie
wpłynie na dotychczas dokonane czynności
3.W każdej chwili Użytkownik może wyrazić sprzeciw co do wszystkich bądź wskazanych
przez siebie celów przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw nie wpływa na dotychczas
dokonane czynności.
4.W każdej chwili Użytkownik może żądać poprawienia lub sprostowania swoich danych
osobowych.
5.W każdej chwili Użytkownik może żądać od Administratora Danych Osobowych pełnej
informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych. Administrator Danych Osobowych
jest obowiązany do udzielenia odpowiedzi bez zbędnej zwłoki.
Czas przechowywania Danych Osobowych
Dane osobowe użytkownika będą przechowywane do czasu usunięcia Konta Użytkownika w
Serwisie. Usunięcie Konta Może nastąpić na żądanie Użytkownika, w razie wycofania zgody
na przetwarzanie Danych Osobowych, w razie wniesienia sprzeciwu co do celów
przetwarzania danych osobowych lub bezpośrednio przez Użytkownika.

Powierzenie przetwarzania danych

Dane osobowe użytkownika będą przekazywane podmiotom współpracującym z „Scuba Dive
Services Artur Lipko” tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań
Administratora w szczególności związanych z realizacją umów zawieranych za
pośrednictwem Serwisu mając na względzie ochronę żywotnych interesów Użytkowników
których przetwarzane dane dotyczą.
Dane Osobowe Użytkownika poza celami wskazanymi w PODO nie będą w żaden sposób
udostępniane osobom trzecim, a w szczególności nie będą przekazywane do podmiotów poza
granicami Unii Europejskiej.
Newsletter
Użytkownik ma możliwość subskrypcji newslettera poprzez podanie adresu e-mail oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania danych w celach
marketingowych. Poprzez newsletter Użytkownik będzie informowany tylko i wyłącznie o
usługach i produktach oferowanych przez „Scuba Dive Services Artur Lipko”.
Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach
marketingowych co równoznacznym jest z rezygnacją z ww. newslettera.
Informacje Końcowe
Niniejsza Klauzula Informacyjna stanowi załącznik nr I do Polityki Ochrony Danych
Osobowych dostępnej w Serwisie a także na żądanie u Administratora Danych Osobowych.

E-mail: kontakt@okdive.pl